Celoroční projekt je připraven tak, aby žáci okusili pravěkou dobu zážitkovou formou, měli možnost nejen vidět exponáty, ale i pracovat s některými předměty z pravěku, mohli si vyzkoušet um kovotepců, tkalců, život pravěkých lidí s jejich každodenními pracemi, starostmi i radostmi.

Tento program je vhodný pro žáky 3. až 9. třídy ZŠ, zejména pro 6. třídu ZŠ či primu gymnázií.

Vstupné a objednání termínu:

Vstupné činí 40,- Kč a zahrnuje průvodce, dílničku včetně materiálu a pracovní list.

Zvýhodněné vstupné pro kralupské školy činí 20,- Kč.

Skupiny, prosíme, objednávejte telefonicky na čísle 315 723 035 anebo osobně.

Doporučujeme s sebou pro žáky: 

  • obuv na přezutí,
  • svačinu a pití,
  • drobné kapesné – žáci a studenti mají možnost zakoupit si malé dárečky, pohledy aj.