V kralupském muzeu můžete zakoupit následující

  • knihy,
  • brožury a
  • vlastivědné sborníky kralupska:

Knihy a brožury

Typ publikace Název Autor Cena
Kniha PŘIBĚH RUSKÝCH LEGIÍ Jan Racek        330 Kč
Kniha Velká kronika Kralupská Ing. Josef Stupka  –
Brožura ZÁMEK MIKOVICE Jan Racek          80 Kč

Knihy je možné zakoupit v řádných otevíracích dnech a hodinách v kralupském muzeu.

Vlastivědný sborník kralupska

V muzeu je také možné zakoupit následující čísla Vlastivědného sborníku kralupska:

AutorČlánekRok vydáníČíslo vydání
BENDA JanUprchlíci v důsledku Mnichovské dohody – sociální aspekty a péče na Kralupsku20072
BENDÍKOVÁ IvetaNobelova cena za literaturu pro milovaného básníka Jaroslava  Seiferta20051
BENDÍKOVÁ IvetaNobelova cena pro Jaroslava Seiferta20151-2
BRETTSCHNEIDEROVÁ  ZuzanaPříspěvek k historii židovského obyvatelstva v Kralupech nad Vltavou a na Kralupsku20021
BRETTSCHNEIDEROVÁ  ZuzanaJosef Rosenzweig – Moir (1887-1944?)20031
BRUMOVSKÝ KarelNěmecký obrněný vlak v květnu 194519951
BRUMOVSKÝ KarelHistorie dolování uhlí na Kralupsku19962
DAVÍDEK VáclavO katastrofě v dole Felix v Olovicích roku 190720081-2
DOSKOČIL OldřichLitografie hradů Kokořín, Houska, Okoř, Chvatěruby encyklopedie České hrady, tvrze a zámky
DOSKOČIL OldřichFrantiška Alexandra Hebera19922
DOSKOČIL OldřichVilém Kandler (1816-1896) a jeho vyobrazení hradů a zámků v Mikovcově a Zapově                      díle na Kralupsku a jeho okolí20001
FEDIUK FrantišekKralupský úsek Lužické cesty: ano či ne?20111-2
FENCL VáclavLetecká prospekce na Kralupsku a Velvarsku20032
FENCL VáclavArcheologické nálezy při stavbě nových silnic a rychlostního koridoru na Kralupsku a Velvarsku20041
FENCL VáclavZ historie archeologického bádání na Kralupsku20042
FENCL VáclavZ historie archeologického bádání na Kralupsku II20051
FENCL VáclavZ historie archeologického bádání na Kralupsku III20052
FENCL VáclavZ historie archeologického bádání na Kralupsku IV20061
FENCL VáclavNálezy kostí pleistocenních zvířat na Kralupsku a Velvarsku20072
FENCL VáclavZlatý poklad z Minic20081-2
FENCL VáclavArcheologické nálezy z Otvovic 20091
FENCL VáclavNěkolik  slov k článku ing. Majricha: Příspěvek k objasnění urbanizace na katastrálním území      Kralupy20092
FENCL VáclavPokus o zpřesnění lokalizace starších nálezů lidu s kulturou únětickou z Kralup nad Vltavou20111-2
FENCL VáclavSlované na Kralupsku20121-2
FENCL VáclavArcheologické nálezy z povodí Bakovského potoka mezi Velvary a Chržínem20131-2
FENCL VáclavPravěké cesty na Kralupsku a Velvarsku ve světle archeol. nálezů20141-2
FENCL VáclavKultura nálevkovitých pohárů na Kralupsku a Velvarsku20151-2
FENCL VáclavPerličky z pravěku kralupska20161-2
HRDINA LadislavProtikomunistický odboj na Kralupsku20052
HRUBÝ PetrVývoj pozemkové držby Bohuslava Felixe Hasištejnského z Lobkowicz1998
HYNKOVÁ RůženaObnovení muzea v Kralupech nad Vltavou19941
HYNKOVÁ RůženaMost TGM v Kralupech n. Vlt.19971
HYNKOVÁ RůženaIng. Otto Setzer, komisař programu FAO v Africe19971
JIRÁSKOVÁ MarieK první nominaci Jaroslava Seiferta na Nobelovu cenu za literaturu19961
KARASOVÁ SvětlanaBudeč20021
KASÍK StanislavNové symboly měst a obcí okresu Mělník po roce 1990,I., A-Mě20062
KASÍK StanislavNové symboly měst a obcí okresu Mělník po roce 1990, II., Mš – Z20072
KASTNER QuidoPodřipsko 19941
KILIAN JanSoupis náhrobních kamenů na Kralupsku20032
KINDL MiroslavVinec – hledání odpovědí20021
KOČÍ JaroslavDolní Vltava pod Prahou20031
KOČÍ JaroslavPoznámky o postupném vývoji silniční sítě v Kralupech n. Vlt. a v blízkém okolí,20081-2
KOČÍ JaroslavJeště k 64. výročí náletu na Kralupy – 22.3. 194520091
KOČÍ JaroslavČást historie Kralup týkající se těžby uhlí v Minicích, Mikovicích a Zeměchách20141-2
KOŘÍNKOVÁ Jana – RACEK JanZa prom. hist. Jiřím Rácem20021
KRÁTKÝ JaroslavPočátek české státnosti na dedikačním listu Gumpoldovy legendy20052
KRBEC JiříCo se dělo v Leopoldově – Svědectví mukla20042
KRUMPHOLC JosefParoplavba v Obříství19971
KŘTĚNOVÁ ZdeňkaVzpomínka na Jiřího Fencla (1915-1980)20052
KŘTĚNOVÁ ZdeňkaHistorická výročí Kralupska pro rok 200720062
KŘTĚNOVÁ ZdeňkaDvořákovy Velvary20062
KŘTĚNOVÁ ZdeňkaOtakar Štorch-Marien (1897-1974) a význačné osobnosti kraje20081-2
KŘTĚNOVÁ ZdeňkaOchotnické divadlo ve Velvarech 1832-1965 /I./ 20091
KŘTĚNOVÁ ZdeňkaOchotnické divadlo ve Velvarech 1881-1965, II.20101-2
KŘTĚNOVÁ ZdeňkaPo stopách lidských osudů20111-2
KŘTĚNOVÁ ZdeňkaK osudům obrazů Jiřího Karse20121-2
KŘTĚNOVÁ ZdeňkaVelvary-tradiční zdroje obživy po únoru 194820131-2
KŘTĚNOVÁ ZdeňkaVelvary – zemědělství po roce 1948 20141-2
KŘTĚNOVÁ ZdeňkaStrastiplný život kněžny Emmy20161-2
KŘTĚNOVÁ ZdeňkaUmělci z Vysočiny v našem kraji20161-2
KUDRNA MiroslavV čase úvah před rozhodnutím o zveřejnění expozice Jiřího Karse19952
LÍSKOVÁ JitkaOldřich Hilmera20032
MAJRICH Jiříříspěvek k objasnění počátku urbanizace vsi na katastrálním území Kralupy nad Vltavou20091
MASNER Prokop FilipMístopis města Kralup nad Vltavou19972
MASNER Prokop FilipKaple v Bukol19972
MASNER Prokop FilipHrad Meziříčský a Chlumín19972
MASNER Prokop FilipHradiště v Minicích a zaniklá ves Rusavky19972
MASNER Prokop FilipKostely a kaple v okresu Kralupském19972
MIKULE VladimírVzpomínka bibliofila na Jaroslava Seiferta19961
MIKULE VladimírJaroslav Seifert a Vladimír Komárek19961
NÁDVORNÍK Julius – RACEK JanK dějinám Lobečku20062
NEUDERTOVÁ MichaelaJiří Popel z Lobkowicz jako zástavní pán mělnického panství1998
NĚMEC VáclavMiluji velmi ten boží svět… Klementina Kalašová o svých zahraničních pobytech v korespondenci se Sofií Podlipskou20051
NOVÝ PetrBitva na Turském poli20092
NOVÝ PetrStaré cesty v okolí Kralup nad Vltavou od pravěku do středověku20092
OBRAZOVÁ MartinaKalvárie z kostela sv. Otmara v Hoštce20151-2
POJAR VojtěchVojensko-sokolská skupina odboje kpt. Čermáka20091
POJAR VojtěchDějiny kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi v době předhusitské20111-2
POKORNÝ Pavel R.  1998
PROCHÁZKA LubomírPohlednice Kralup nad Vltavou a okolních obcí z fondů                           Středočeského muzea v Roztokách u Prahy19952
RACEK JanVeltruský zámecký areál, místo kratochvíle a zábavy19941
RACEK JanOdkryté gotické okno v minickém kostele sv. Jakuba Většího19951
RACEK JanCesta za obživou a zábavou – zdroj konfliktů a nesnází19952
RACEK JanDvě smutná výročí PhDr. Miloslava Racka19952
RACEK JanMezinárodní vědecké sympozium Život na dvorech barokní šlechty19952
RACEK JanRezidence a sídla na území okresů Mělník a Kladno19961
RACEK JanPíseň pěkná a přepěkně ohavná19962
RACEK JanRytířská epizoda z kralupského dávnověku19971
RACEK JanProměny lobkowiczké držby v letech 1620-1848 ve světle vývoje české šlechty1998
RACEK JanZa Mgr. Th. Dušanem Řezaninou19991
RACEK JanZa JUDr. Růženou Hynkovou19991
RACEK JanVesnice Kralupy v 1. polovině 16. století19991
RACEK JanŽidé ve spisech královského věnného města Mělníka v letech 1717 – 172719992
RACEK JanFlorian Gryspek z Gryspachu (kariéra rytíře v době renesance)20001
RACEK JanHospodářské instrukce Floriana Gryspeka20002
RACEK JanZa Prof. Ladislavem Čepelákem20002
RACEK JanVývoj církevních majetků na území jižního Podřipska v 11.-15. století20011
RACEK JanDrobné šlechtické rody na jižním Podřipsku I.20012
RACEK JanNelahozevský selský řád Floriana Gryspeka z Gryspachu 20012
RACEK JanDrobné šlechtické rody na jižním Podřipsku II.20021
RACEK JanStavebník Florian Gryspek z Gryspachu20022
RACEK Jan750 let Kralup nad Vltavou20031
RACEK JanRod Kinských a vývoj jejich pozemkového majetku20032
RACEK JanDrobné šlechtické rody z jižního Podřipska v 12. - 16. století20041
RACEK JanDrobné šlechtické rody jižního Podřipska a klášter na Pšovce20042
RACEK JanZa Jiřím Corvinem20042
RACEK Jan11 ročníků VSK20051
RACEK JanNávštěva císaře Františka Josefa I. dne 17.6. 1901 v Kralupech20061
RACEK JanK dějinám Lobečku (s J. Nádvorníkem)20062
RACEK JanPadesát let od úmrtí malíře Josefa Holuba20072
RACEK JanStaré cesty a Kralupy20092
RACEK Jan20 let městského muzea20111-2
RACEK JanKralupský úsek Lužické cesty: ne20111-2
RACEK JanK otázce lokalizace radnice v Kralupech ve 2. polovině 19. stol. 20111-2
RACEK JanOběti šoa z Kralup nad Vltavou20121-2
RACEK JanDvacet ročníků Vlastivědného sborníku Kralupska20131-2
RACEK JanÚjezdec řečený Rusavky20131-2
RACEK JanZa Františkem Kouřilem20131-2
RACEK JanVznik Československa a jeho reflexe v Kralupech20141-2
RACEK JanŠlechtické sídlo Chvatěruby20141-2
RACEK JanZa Otakarem Špecingerem20141-2
RACEK JanZa Františkem Slapničkou20141-2
RACEK JanZámek Mikovice20151-2
RÁC JiříNejbohatší měšťan v Mělníku roku 152319991
RÁC JiříK otázce historických začátků a první písemné zmínky o Kralupech nad Vltavou20001
RÁC JiříVznik a začátky mělnického špitálu20001
RÁC JiříJméno Horní Počaply20002
RÁC JiříJméno Kadlín20011
RAMBOUSEK JiříNenapsané kapitoly Všech krás světa19962
RANDÁK JanNáboženské reformy Josefa II. v Kronice Martina a Františka Nováka Z Dřínova u Zlonic20002
RANDÁK JanFrantišek Slavomír Štěpánek, Tuchoměřice a rok 1848 (Rozbor písemného pramene)20011
ROSÍK LadislavZ historie amatérské fotografie na Kralupsku I. 20002
ROSÍK LadislavZ historie amatérské fotografie na Kralupsku II.20011
ROSÍK LadislavZ historie amatérské fotografie na Kralupsku III.20012
ROYT JanSocha madony ze sbírek kralupského muzea19992
RYANTOVÁ MarieLobkowiczké panství Vysoký Chlumec1998
ŘADA Vlastimil  Městské znaky na Mělnicku I.20051
ŘEZANINA DušanSto let kralupského chrámu (1895 – 1995)19952
ŘEZANINA DušanSto let kralupského chrámu (pokračování)19961
ŘEZANINA DušanSto let kralupského chrámu (pokračování)19962
ŘEZANINA DušanDomněle nejstarší zpodobení sv. Vojtěcha19971
ŘEZANINA DušanU rakve básníka Jaroslava Seiferta19991
SLAPNIČKA FrantišekČrty z hudební minulosti Kralupska19952
SLAPNIČKA FrantišekČrty z hudební minulosti Kralupska II.19961
SLAPNIČKA FrantišekČrty z hudební minulosti Kralupska III.19962
SLAPNIČKA FrantišekČrty z hudební minulosti Kralupska IV.19971
SLAPNIČKA FrantišekČrty z hudební minulosti Kralupska V.19991
SLAPNIČKA FrantišekČrty z hudební minulosti Kralupska VI.19992
SLAPNIČKA FrantišekČrty z hudební minulosti Kralupska VII. 20001
SLAPNIČKA FrantišekČrty z hudební minulosti Kralupska VIII.20002
STICH AlexandrJaroslav Seifert a Jaroslav Vrchlický na základě rozboru Seifertovy Sbírky Světlem oděná
STREJČEK AntonínZapomenutí hrdinové I.20051
STREJČEK AntonínZapomenutí hrdinové II. 20052
STUPKA JosefÚdolí Rusavky – oáza klidu19941
STUPKA JosefKřížek rychtáře Slabého19941
STUPKA JosefDějiny Podháje19942
STUPKA JosefPočátky policie v Kralupech19942
STUPKA JosefVzpomínky těch, kteří přežili19951
STUPKA JosefOprava kostela sv. Jakuba Většího v Minicích19951
STUPKA JosefKronika kralupského zvoníka19952
STUPKA JosefArcheologický výzkum na Budči19961
STUPKA JosefVeřejné osvětlení v Kralupech19962
STUPKA JosefSto let kralupského hřbitova19971
STUPKA JosefPomístní a místní jména v Kralupech a okolí19991
STUPKA JosefEtymologie pomístních a místních jmen v Kralupech a okolí19992
STUPKA JosefPamětní desky v Kralupech nad Vltavou20001
STUPKA JosefHistorie kralupského průmyslu20002
STUPKA JosefKralupské potoky v minulosti20011
STUPKA JosefRegionální historiografie Kralupska20012
STUPKA JosefHora Říp – inspirační zdroj poezie20021
STUPKA JosefTajné chodby v okolí Kralup20022
STUPKA JosefHroby na starém minickém hřbitově20022
STUPKA JosefKult sv. Jana Nepomuckého v Kralupech20031
STUPKA JosefHistorie dobrovolných hasičů v Kralupech20031
STUPKA JosefKronika selského rodu Houdků20032
STUPKA JosefHistorie kralupské pošty20041
STUPKA JosefVýročí 120 let kralupského sokola20041
STUPKA JosefKulturní památky Kralup nad Vltavou20042
STUPKA JosefKulturní památky regionu Kralupy nad Vltavou20051
STUPKA JosefKulturní památky regionu Kralupy nad Vltavou II20052
STUPKA JosefKulturní památky regionu Kralupy nad Vltavou III20061
STUPKA JosefSto let „kanalizace“ Vltavy (1896-1905)20062
STUPKA JosefStoletá historie kralupského průmyslu (1850-1950)20071
STUPKA JosefHistorie obce Debrno20081-2
STUPKA JosefVodní a parní mlýny v Kralupech a okolí20091
STUPKA JosefKralupský spolkový život20092
STUPKA JosefPrusové v Kralupech a okolí, 186620101-2
STUPKA JosefChvatěrubský hrad a zámek20121-2
STUPKA JosefZaniklé vsi na Kralupsku20131-2
STUPKA JosefVznik kralupského školství20131-2
STUPKA JosefVýročí 1. světové války20141-2
STUPKA JosefHistorie kralupského pohostinství20151-2
STUPKA JosefDevadesát let kralupského mostu20161-2
STUPKA JosefSlovinci v Kralupech za 1.světové války20161-2
SVOBODA JiříVěčná Berta19951
SVOBODA JiříZastavení u zámku na horkém moři. Příspěvek k 65. narozeninám doc. PhDr. Marie Rackové, CSc. 19952
SVOBODA JiříVlčí zuby v erbu19961
SVOBODA JiříLobkowiczové v českých dějinách1998
SVOBODA JiříKaple sv. Jeronýma Na Čihadlech – v duchu barokní doby20001
SVOBODA JiříSvatý Simeon Stylita – symbol spravedlnosti?20002
SVOBODA JiříOsudy (zamyšlení nad osudy těch, kteří podepsali prohlášení české šlechty20021
SVOBODA JiříPříběhy kaple /Hrobní kaple knížete Kinského ve Veltrusích/20121-2
SVOBODA Jiří-DVOŘÁK JanZtracený „Bonrepos“ Františka Antonína Šporka – opar barokní duše 19991
ŠETLÍK JiříMalíř Ota Janeček a básník Jaroslav Seifert19992
ŠIMUNEK VratislavVznik kralupského železničního uzlu 19941
ŠIMUNEK Vratislav130 let dráhy z Kralup do Turnova19942
ŠIMUNEK Vratislav140 let buštěhradské uhelné dráhy19961
ŠIMUNEK Vratislav„Od státní dráhy k soukromým společnostem a zpět“19962
ŠIMUNEK VratislavPražsko-duchcovská dráha19971
ŠKORVAGA MarekBoryňové ze Lhoty20002
ŠPECINGER OtakarZ korespondence Jaroslava Seiferta19941
ŠPECINGER OtakarFrantiška vévodkyně Toskánská19941
ŠPECINGER OtakarGalerie dolního Povltaví19942
ŠPECINGER OtakarPravda o výstavnickém primátu Veltrus, k 240. výročí vzorkového veletrhu19942
ŠPECINGER OtakarNálet na Kralupy n. Vlt.19951
ŠPECINGER OtakarK historii kralupské chemie19952
ŠPECINGER OtakarSeifertův přítel Josef Sudek19961
ŠPECINGER OtakarJaroslav Seifert a severní Čechy1996
ŠPECINGER OtakarVzpomínka na Jaroslava Seiferta19962
ŠPECINGER Otakar250 let od narození Leopolda Koželuha19971
ŠPECINGER OtakarPanství Nelahozeves a Lobkowiczové1998
ŠPECINGER OtakarHudba a Lobkowiczové19991
ŠPECINGER OtakarVáleční letci St. Zeinert a M. Švic19992
ŠPECINGER OtakarRok 993 a Kralupy nad Vltavou20001
ŠPECINGER OtakarChotkové z Chotkova a Vojnína20002
ŠPECINGER OtakarKorespondence Jaroslava Seiferta a Zdeňky Pavlouskové20011
ŠPECINGER OtakarZa profesorem Stanislavem Šturzem20011
ŠPECINGER OtakarBitva na Turském poliVSK 20012
ŠPECINGER OtakarKřižovnická vrchnost starých Kralup20021
ŠPECINGER OtakarČtyři století velvarské písně20022
ŠPECINGER OtakarKrál českých pěvců Josef Lev20022
ŠPECINGER OtakarKralupy nad Vltavou – z vesnice městem průmyslové chemie20031
ŠPECINGER OtakarVltava a Kralupsko20031
ŠPECINGER OtakarSto let od odchodu Antonína Dvořáka20032
ŠPECINGER OtakarBlevické koncerty20041
ŠPECINGER OtakarOslavy „Rodný kraj Antonínu Dvořákovi“ v roce 194120041
ŠPECINGER OtakarK osudům Bedřicha Smetany20042
ŠPECINGER OtakarVelkostatek Veltrusy20042
ŠPECINGER OtakarKrajina mládí a povídek V. Hálka20051
ŠPECINGER OtakarObec a panství Zvoleněves20052
ŠPECINGER OtakarSaský poštovní kurz a Kralupsko20061
ŠPECINGER OtakarZ minulosti Kozomína20062
ŠPECINGER OtakarZ minulosti Sazené20072
ŠPECINGER OtakarZa Václavem Davídkem20081-2
ŠPECINGER OtakarMalířské Dušníky nad Vltavou20081-2
ŠPECINGER OtakarCharles Sealsfield20091
ŠPECINGER OtakarElektrárna Miřejovice20101-2
ŠPECINGER OtakarHudba na zámku Veltrusy 20111-2
ŠPECINGER OtakarManželé Karsovi a M. Utrillo20111-2
ŠPECINGER OtakarTragédie plukovníka Ferdinanda Kinského20121-2
ŠPECINGER OtakarHudební dílo P.B. Humla20121-2
ŠPECINGER OtakarFrantišek Horský20131-2
ŠPECINGER OtakarSelský rod Brtníků2014 1-2
ŠTROBLOVÁ HanaVzpomínky na školu Vratislava Nechleby20101-2
TREFNÝ  MartinKnovízský objekt z výšinné lokality Viničky u Poplz na Libochovicku20041
UHER VáclavPříbuzenské sňatky mezi samotnými členy rodu Lobkowiczů20061
UHER VáclavŘímskokatolická farnost Vepřek20131-2
VLČKOVÁ VěraDvousté výročí úmrtí Antonína Strnada19992
VLK Miloslav-PROCHÁZKA LubomírCrollovy veduty jako dokument1998
VOLKMAN AloisVzpomínky na Jaroslava Seiferta 19961
ŽELEZNÁ - Fiedlerová EvaPřevoz základního kamene pro Národní divadlo z hory Říp v roce 186820062
ŽELEZNÁ - Fiedlerová EvaZ minulosti kralupské „Jodlovny“20092
vyprodánovyprodáno19942
vyprodánovyprodáno19951
vyprodánovyprodáno19952
vyprodánovyprodáno19962
vyprodánovyprodáno19971

Čísla Vlastivědného sborníku kralupska 1994/2; 1995/1, 1995/2; 1996/2; 1997/  již bohužel nelze zakoupit.