1. Způsob založení subjektu = zřizovací listina z 1.12. 1994. Důvod je uveden tamtéž, především jde o shromažďování předmětů hmotné povahy ve vztahu k historii města a regionu.
  2. Organizační struktura = ředitel – správce depozitáře (zástupce ředitele) – zaměstnanci.
  3. Příslušné informace lze získat a žádost o ně lze podat v kanceláři muzea. Na vyřízení žádosti má subjekt lhůtu 15 dní.
  4. Důležité předpisy k jednání a rozhodování subjektu = zřizovací listina, zákon 122/2000 o ochraně sbírek muzejní povahy, zákoník práce, zákon o účetnictví /v aktuálním znění/
  5. V roce 2019 městské muzeum neřešilo žádnou žádost o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/99 Sb

GDPR

Ke kulturním akcím pořádaným pro veřejnost

Organizace (správce): Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Se sídlem: Vrchlického 590, Kralupy nad Vltavou

IČ: 42739543

tel: 315 723035

e-mail: info@muzeumkralupy.cz

www: muzeumkralupy.cz

(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

ÚČASTÍ NA TÉTO AKCI POŘÁDANÉ SPRÁVCEM BERU NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍM S TÍM, ŽE Z AKCE MOHOU BÝT POŘIZOVÁNY FOTOGRAFIE.

Správce zpracovává osobní údaje (fotografie) za účelem archivace, uveřejnění v obecním zpravodaji, na webových stránkách organizace, nebo v Mělnickém deníku. K fotografii mohou být zároveň přiřazovány údaje jako jméno a příjmení dotčených osob apod.

Máte právo odmítnout udělit souhlas s fotografováním a právo následně souhlas odvolat. Pro případ následného odvolání souhlasu tak můžete učinit prostřednictvím výše uvedených kontaktů.