Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

 

Vážení pedagogové, milí žáci i příznivci muzea, rádi bychom Vás seznámili s projekty a výstavami, které jsou pro Vás připraveny v kralupském muzeu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POZOR NOVINKA 

 

Dle rozhodnutí zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou ze dne 14.12.2016 platí pro děti a žáky kralupských škol následující novinka:

Od 2.ledna 2017 mají skupiny žáků /třídy/ ze všech kralupských škol /mateřské - základní - střední/ vstup do muzea ZDARMA. Nebudou tedy platit základní žákovské vstupné ve výši 20 korun. Služby nad rámec základního žákovského vstupného /lektoři, průvodci, dílničky, vzdělávací programy/ zůstavají ve výši 10 až 30 korun zachovány.

Tato změna platí pouze pro školní skupiny. Netýká se různých zájmových kolektivů, spolků a individuálního vstupného. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Celoroční projekty pro ZŠ a SŠ 

 

1/ „POJĎTE S NÁMI DO PRAVĚKU“ – 3. až 9. třída ZŠ, hlavně 6. třída ZŠ; 1. – 4. ročník SŠ

 

2/ „TAJEMNÁ HISTORIE“ – od 1. třídy – až po 9. třídu ZŠ, SŠ – máme 3 varianty PL, 2 lektorky pracují s žáky dle věku i zaměření. 

  1. část historicko-badatelská s PL zaměřená na Kralupsko a okolí, psaní na břidlicových destičkách
  2. část hravá – pexesa, puzzle, historické stavebnice, „poznávačky“ panenky aj. (stále doplňujeme další poučné i zábavné aktivity pro žáky).

 

3/ „SEIFERTOVA POEZIE HROU“  vhodné pro žáky 1. stupně, ale i 2. st. ZŠ; také pro SŠ, SOŠ a gymnázia - hlavně 3. a 4. ročníky; = univerzální opakování k maturitě .

Doporučujeme návštěvu jediné Seifertovy síně v České republice i pro studenty VŠ

 

4/ „VOLBA POVOLÁNÍ – JAK SE STÁT MUZEJNÍKEM“ – vhodné pro žáky 8. – 9. ročníků ZŠ a maturanty středních škol .

 

UPOZORNĚNÍ PRO PEDAGOGY: 

Skupiny, prosíme, objednávat telefonicky (315 723 035) nebo osobně. 

Vstupné na projekty: 40,-Kč (průvodce + dílnička + materiál, nebo PL). 

Vstupné na projekty pro kralupské školy : 20,-Kč

Vstupné na „Seifertovu poezii hrou“: 50,-Kč (průvodce + PL + brožura o básníkovi).

Vstupné na "Seifertova poezie hrou": 30,-Kč

Doporučujeme s sebou pro žáky: obuv na přezutí; svačinu + pití (u mladšího žactva), drobné kapesné – možnost zakoupení malých dárečků, pohledů aj.

 

 

Výstavy a pravidelné akce Městského muzea  

v Kralupech nad Vltavou 

leden – srpen 2017 

 

 

krátkodobá výstava:

 

"Obrazy - John Novotný"  

 20.4. – 20.5.2017 

Pro školy:

Doporučení: výstava je určena zejména vyšším ročníkům ZŠ, obohatí hodiny výtvarné výchovy. 

 

 

krátkodobá výstava:

 

"Hoši od Zborova - ruští legionáři" 

Výstava sestavená z unikátních archivních fotografií ruských legionářů 

Pro školy:

 

Těšíme  se na Vaše školní návštěvy, které objednávejte telefonicky: 

315 723 035 nebo e-mailem: info@muzeumkralupy.cz  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Proběhlo:

 

DÍLNIČKY K VÝSTAVĚ: JARNÍ LIDOVÉ ZVYKY

(2. únor – 8.duben 2017)

Představí lidové tradice od Masopustu k Velikonocům. 

 

Pro školy:

  

JARNÍ TVOŘENÍ A VELIKONOČNÍ ZVYKY od 21.3. do 6.4.

(vybrané dny)

 

21.3. úterý, dopoledne: 8.30 -12.00h (2 skupiny žáků = 8.30-10.00h; 10.30-12.00h)                   

23.3. čtvrtek, dopoledne: 8.30 -12.00h (2 skupiny žáků = 8.30-10.00h; 10.30-12.00h)

                     odpoledne: 13.15 -14.45h 

Doprovodný program: rukodělné umění pohádkových babiček (lektorek) z KLT

29.3. středa, dopoledne: 8.30 -12.00h (2 skupiny žáků = 8.30-10.00h; 10.30-12.00h)

                     odpoledne: 13.15 -14.45h 

Doprovodný program: rukodělné umění pohádkových babiček (lektorek) z KLT

31.3. pátek, dopoledne: 8.30 -12.00h (2 skupiny žáků = 8.30-10.00h; 10.30-12.00h)

4.4. úterý, dopoledne: 8.30 -12.00h (2 skupiny žáků = 8.30-10.00h; 10.30-12.00h)                    

6.4. čtvrtek, dopoledne: 8.30 -12.00h (2 skupiny žáků = 8.30-10.00h; 10.30-12.00h)

 

Ukázka fotografií z jarního tvoření.

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

MASOPUSTNÍ TVOŘENÍ od 3.2. do 23.2.

(vybrané dny)

 

3.2. pátek, dopoledne: 8.30 -12.00h (2 skupiny žáků = 8.30-10.00h; 10.30-12.00h)

Doprovodný program: rukodělné umění pohádkových babiček (lektorek) z KLT                                                 

8.2. středa, dopoledne: 8.30 -12.00h (2 skupiny žáků = 8.30-10.00h; 10.30-12.00h)

                   odpoledne: 13.15 -14.45h 

Doprovodný program: rukodělné umění pohádkových babiček (lektorek) z KLT 

9.2. čtvrtek, dopoledne: 8.30 -12.00h (2 skupiny žáků = 8.30-10.00h; 10.30-12.00h)

 

13.2. až 17.2. = JARNÍ PRÁZDNINY – prohlídka výstavy s průvodcem nebo samostatně

 

22.2. středa, dopoledne: 8.30 -12.00h (2 skupiny žáků = 8.30-10.00h; 10.30-12.00h) 

23.2. čtvrtek, dopoledne: 8.30 -12.00h (2 skupiny žáků = 8.30-10.00h; 10.30-12.00h)

                      odpoledne: 13.15 -14.45h 

Doprovodný program: rukodělné umění pohádkových babiček (lektorek) z KLT

 

Ukázka fotografií z doprovodného programu.

 

JLZ

 jlz

 

 

 

 

25.2. sobota pro veřejnost 13.00 – 17.00h

  zhotovování malých i velkých masopustních masek   

 

(26.2. NEDĚLE – MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

A PROGRAM NA SOKOLÁKU více na stránkách KaSS Kralupy n. Vlt.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROBĚHLO:

 

 

"Zimní čas"

10.11.2016 - 14.1.2017

              Výstava rukodělných prací členek Vzdělávací spolku uměleckých řemesel Praha.

Pro školy:                                                                                                                                          

Výstava přístupná pro školy i veřejnost s muzejním průvodcem; vstupné na žáka: 30,-Kč

 

Těšíme  se na Vaše školní návštěvy, které objednávejte telefonicky:

315 723 035 nebo e-mailem: info@muzeumkralupy.cz          

 

Dílničky pro školy k výstavě "Zimní čas "

 

zč

      

    zč     

 

 

 

 

 

  

 

                               

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  

Stálé výstavy

 

1/ "Historie" - zaměřená na významné mezníky v dějinách Kralup a okolí. Určeno všem, kteří se chtějí dozvědět zajímavé a mnohdy již  zapomenuté informace. (Vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ, víceletá i čtyřletá gymnázia a všechny typy středních škol a učilišť.) Dne 29. prosince 2009 byla slavnostně otevřena nová expozice Historie.

2/ „Archeologie“ - poměrně nová expozice z roku 2004 zachycující stopy přítomnosti lidí na Kralupsku v celém období pravěku. Expozice je doplněna obrázkovými archy a kresebnými rekonstrukcemi v podobě počítačové prezentace.

3/ „Pamětní síň Jaroslava Seiferta“ - expozice je věnována společenskému, rodinnému životu a literárnímu dílu básníka i jeho blízkému vztahu k městu Kralupy. V roce 2008 byla slavnostně otevřena v nové podobě s využitím moderní techniky včetně dotykové obrazovky.

4/ "Síň Georga Karse" - malá expozice věnovaná velkému malíři přelomu 19. a 20. stol., kralupskému rodáku, jehož díla jsou v současné době velmi ceněna a stále objevována po celé Evropě. (Vhodné pro hodiny výtvarné výchovy i vlastivědy, historie – jak pro ZŠ i SŠ a semináře.)

POZN.: Prohlídka expozice s průvodcem je za příplatek 10,- Kč k základnímu vstupnému na osobu, tedy 30,- Kč na žáka (v případě školních projektů je průvodce zahrnut ve stanovené ceně). Pro kralupské školy na žáka 10,-Kč.

(Podrobněji viz "Stálé expozice")

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain