TKANÍ, TO JE PŘECE HRANÍ: 14. listopadu – 31. prosince 2023

Vážení a milí pedagogové,

dovolujeme si Vás pozvat na náš doprovodný program k výstavě pod názvem „Tkaní co je přece hraní“. Program je rukodělně zaměřen, určen pro žáky ZŠ, SŠ a gymnázia. 


V případě zájmu prosíme o rezervaci na e-mailu: iveta.bendikova@muzeumkralupy.cz, tel.: 315 723 035

Moc se na Vás těšíme!

Michaela Pechačová a Iveta Bendíková

Pro školy:

Doporučujeme všem věkovým kategoriím, které se ve škole zaměřují na rostlinnou i živočišnou říši a věnují se tradičním ručním technikám, aby navštívili krátkodobou výstavu:  TKANÍ, TO JE PŘECE HRANÍ s doprovodnými programy pro žáky a studenty.

Vašim žákům chceme ukázat a vystihnout co nejnázorněji rukodělnou zručnost i um našich předků při různorodém typu tkaní nejen na tkalcovských stavech. Vše připravujeme tak, aby především mladý návštěvník (6-18) měl možnost vyzkoušet, zažít a zhotovit si vlastnoručně utkaný předmět…

Náplní programu je také:

  • komentovaná prohlídka pro třídu
  • různé tkací dílničky (šňůrka na kolečku, tkaní na tkalcovských stavech i bez nich atd.)

TERMÍNY PRO TŘÍDY:

  • Listopad: 16.11.; 21.11.; 24.11.; 29.11.; 30.11.
  • Prosinec: 6.12.; 7.12.;12.12.; 14.12.; 19.12.; 20.12.; 21.12.
  • Časový rozvrh: dopoledne 9-11h; odpoledne 13-15h (nebo dle dohody s pedagogem)

Vstupné na žáka: 30,-Kč

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ SE KONÁ TENTOKRÁTE V ÚTERÝ 14.11. V 17.00 V MUZEU