Tento celoroční program je vhodný pro žáky od 1. třídy až po 9. třídu ZŠ i pro studenty SŠ. K dispozici máme pracovní listy s úkoly a dvě lektorky, které pracují s žáky či studenty dle věku i zaměření. 

Výstava má dvě části

  1. část je historicko-badatelská s pracovním listem, zaměřená na Kralupsko a okolí a psaní na břidlicových destičkách
  2. část je hravá a zahrnuje pexesa, puzzle, historické stavebnice, „poznávačky“ panenky aj. Neustále doplňujeme další poučné i zábavné aktivity pro žáky.

Vstupné a objednání termínu:

Vstupné na program činí 40,-Kč a zahrnuje průvodce, dílničku a materiál nebo pracovní list.

Vstupné na projekt pro kralupské školy činí 20,-Kč.

Skupiny, prosíme, objednávejte telefonicky na čísle 315 723 035, anebo osobně.

Doporučujeme s sebou pro žáky: 

  • obuv na přezutí,
  • svačinu a pití,
  • drobné kapesné – žáci a studenti mají možnost zakoupit si malé dárečky, pohledy aj.