Seifertova poezie hrou je vhodná pro žáky 1. stupně, ale i 2. st. ZŠ. Vhodná je i pro studenty SŠ, SOŠ a gymnázií, a to zejména pro 3. a 4. ročníky jako univerzální opakování k maturitě.

Celoroční projekt Seifertova poezie hrou pro žáky a studenty je vytvořen tak, aby se mladí nejen seznámili s básníkem, jeho životem i tvorbou, ale také aby objevili kouzlo veršů aktivně, nebo zprostředkovaně krátkým filmovým snímkem o poetovi. Originální pracovní listy nebudou chybět.

Doporučujeme návštěvu jediné Seifertovy síně v České republice i pro studenty VŠ.

Vstupné a objednání termínu:

Vstupné činí 50,-Kč a zahrnuje pracovní list a brožuru o básníkovi.

Vstupné pro kralupské školy činí 30,-Kč.

Skupiny, prosíme, objednávejte telefonicky na čísle 315 723 035, anebo e-mailem.

Doporučujeme s sebou pro žáky: 

  • obuv na přezutí,
  • svačinu a pití,
  • drobné kapesné – žáci a studenti mají možnost zakoupit si malé dárečky, pohledy aj.