Fotovzpomínky na výstavu „Tkaní, to je přece hraní“