Pamětní síň Jaroslava Seiferta je v současnosti jednou z nejzajímavějších expozic kralupského muzea. V obnovené podobě byla slavnostně otevřena v září roku 2008 za spolupráce s dcerou Janou Seifertovou-Plichtovou. Dokumentuje život a dílo tohoto velkého českého básníka, laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Kromě podstatných životopisných dat jsou zmíněny i jeho „kralupské kořeny“ důležité pro určitou rovinu jeho tvorby. Ukázky z tvorby, fotografie a kresby jsou doplněny edicemi básnických sbírek a samotnou Nobelovou cenou. Síň je vybavena také moderní technikou, především dotykovou obrazovkou zpřístupňující bohatství fotografického, zvukového i jiného materiálu (včetně hlasu samotného básníka). Pro zájemce jsou k dispozici také cizojazyčné překlady Seifertových básní.