Na tuto expozici navazuje část věnovaná historii města a nejbližšího okolí, která byla po obnově slavnostně otevřena ve stávajících prostorách 29. prosince 2009. Nová expozice Historie zachycuje vývoj Kralup od první věrohodné zmínky v polovině 13. století až po 60. léta 20. století. Zachyceny jsou především důležité mezníky vývoje: vznik železničního uzlu po polovině 19. století a s tím související rozvoj průmyslu a růst obce, povýšení Kralup na město v roce 1902, vznik okresu v roce 1913, období modernizace města za první republiky, nálet z 22. 3. 1945 a poválečný vývoj. Nově je věnována pozornost také několika tématickým celkům – charakteristika místního zemědělství, významné církevní a kulturní památky. A na podzim roku 2017 byla otevřena obnovená expozice historie města Kralup, skládající se ze dvou místností. V první je nastíněna historie pomocí textů, dobových exponátů s popisky. Ve druhé necháváme na návštěvníky působit jejich představivost či fantazii, neboť jsou před nimi představena různá důležitá historická období  pro město Kralupy formou figurín a dobových exponátů bez popisu.