jaroslav seifert nositel nobelovy ceny

Seifertova síň

Expozice je věnována společenskému, rodinnému životu a literárnímu dílu básníka i jeho blízkému vztahu k městu Kralupy. V roce 2008 byla slavnostně otevřena v nové podobě s využitím moderní techniky včetně dotykové obrazovky.

Archeologická expozice

Poměrně nová expozice z roku 2004 zachycující stopy přítomnosti lidí na Kralupsku v celém období pravěku. Expozice je doplněna obrázkovými archy a kresebnými rekonstrukcemi v podobě počítačové prezentace.

Historie města Kralup nad Vltavou

Zaměřená na významné mezníky v dějinách Kralup a okolí. Určeno všem, kteří se chtějí dozvědět zajímavé a mnohdy již zapomenuté informace. (Vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ, víceletá i čtyřletá gymnázia a všechny typy středních škol a učilišť.) Dne 29. prosince 2009 byla slavnostně otevřena nová expozice Historie.

Síň Georga Karse

Malá expozice věnovaná velkému malíři přelomu 19. a 20. stol., kralupskému rodáku, jehož díla jsou v současné době velmi ceněna a stále objevována po celé Evropě. (Vhodné pro hodiny výtvarné výchovy i vlastivědy, historie – jak pro ZŠ i SŠ a semináře.)

Prohlídka expozice s průvodcem je za příplatek 10,- Kč k základnímu vstupnému na osobu, tedy 30,- Kč na žáka (v případě školních projektů je průvodce zahrnut ve stanovené ceně).