Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

SPOLUPRÁCE DVOU ROZDÍLNÝCH ORGANIZACÍ

Obdivuhodná a potěšující je v letošním roce spolupráce mezi městským muzeem a TJ Sokol Kralupy.

Jistě si vzpomenete na jarní zdařilou výstavu ke 130 letům od založení kralupského Sokola s podtitulem: CO JE ČESKÉ, TO JE HEZKÉ. Byla hojně navštěvována širokou veřejností nejen z řad Sokolů, ale výstavu si aktivně prohlédlo i mnoho školních skupin. A nejen žáci mohli porovnat, jak se prezentoval Sokol v historii a jak se cvičí moderně dnes. Další akcí, kde měli Sokolové velký úspěch – byla 7. Muzejní noc s překvapením, kde jako hosté vystoupili šermíři SHŠ Palaestra z družebního TJ Sokola Přívory. A na závěr nelze opomenout, že již se stává tradicí spolupráce muzea a kralupského Sokola, kdy příměstský sokolský tábor přichází každoročně na speciální program právě k nám do městského muzea.

Vzpomeňme např. úspěšnou pravěkou výpravu, indiány, anebo letošní pohádkové bytosti, které plnily tajemné úkoly při prohlídce výstavy o Chvatěrubském hradu či zámku.

Těšíme se na další spolupráci a vítáme i nové zájemce o společné akce.

Iveta Bendíková

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain