Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Pietní vzpomínkové akce ve městě


Město Kralupy nad Vltavou připravilo ve spolupráci s městským muzeem, Římskokatolickou farností, Komorním orchestrem Dvořákova kraje, skautským oddílem Střelka a Kralupskými žesťovými sólisty několik vzpomínkových akcí k tragické události náletu na Kralupy z konce 2. světové války. 

1/ Městské muzeum – 19. března, 18.00 – vernisáž výstavy: UDÁLOSTI JARA 1945 V KRALUPECH NAD VLTAVOU

2/ Od 18. do 25. března - před budovou Městského úřadu na Palackého náměstí – 2 výstavní panely s informacemi o náletu a fotografie

3/ neděle 22. března: kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava na Palackého nám.
–   9.30 – rekviem k této události
– 16.00 –  koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje
– 12.00 – se rozezní kostelní zvony a uskuteční se pietní zastavení u pamětní desky na kostele

 

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich