Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

KAREL KUŠKA

Karel Kuška pochází z východních Čech, z Pardubic, kde se v roce 1944 narodil v rodině výtvarníka. Dodnes rád vzpomíná na blahodárný vliv svých rodičů.

Už od dětství projevoval výtvarné nadání, jeho cesta k malbě však byla složitá. Dělil zpočátku svůj zájem a čas mezi sport, zaměstnání, sběratelství a výtvarné umění. Zajímala jej zpočátku především karikatura a kreslený humor.

Až v roce 1980 začal používat techniku olejomalby. Chtěl tvořit v duchu moderní malby, ale pochopil, že jako každý umělec musí projít určitým vývojem, aby si osvojil základy malby jako řemesla. Proto jeho prvotiny byly v realistickém duchu, což jej naučilo trpělivosti a pokoře. Postupem času přešel k impresionistickému projevu, který mu byl vždy blízký pro svou projasněnost, optimismus a osvobodivý malířský přednes. Teprve poté se propracoval k výtvarnému projevu odpovídajícímu stylu moderního umění.

Ztotožňuje se s výrokem malíře Jánuše Kubíčka: „Malování obrazů je výsledkem, to už je pokus o promítnutí celého předchozího života, všeho, co znám, co neznám, co vím, co tuším.“

Nenahraditelný tvůrčí význam má pro něj i atmosféra Odolena Vody, kde již čtyřicet let žije.

Karel Kuška je pilným tvůrcem, od roku 2004 uspořádal přes 30 samostatných výstav, zde v Kralupech jde o jeho první výstavu.

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde