Soutež Jaroslav Seifert a jeho výročí – otázky březen

1/ Při březnovém náletu na Kralupy 22. března 1945 byl, či nebyl, osobně přítomen básník Jaroslav Seifert?

2/ Z boku novogotického kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava na kralupském náměstí je umístěna pamětní deska Obětem náletu  22.3. 1945. Napište Seifertovy verše, které se zde nacházejí:…………………………………………

3/ V básnické sbírce BÝTI BÁSNÍKEM složil J. Seifert v části BOMBARDOVÁNÍ KRALUP několik básní věnovaných tomuto tématu. Ptáme se Vás, kolik básní to je: a/ 5 básní       

b/ 7 básní        

c/ 9 básní

4/ Kdo z členů rodiny chodil na procházky na místa oblíbená literáty (např. J.Vrchlickým,V. Hálkem aj.)? Kdo vodil mladého budoucího básníka do místní knihovny a seznamoval ho s knihami z našeho literárního bohatství?

a/ babička Marie Borutová 

b/ maminka Marie Borutová-Seifertová

c/dědeček Antonín Boruta 

5/ Básník Jaroslav Seifert:

a/ měl mladší sestru Blaženu

b/ byl jedináček

c/ měl staršího bratra Antonína

6/ Z kterého města pocházela manželka básníka Marie Ulrychová později Seifertová?

a/ z Prahy

b/ z Kralup n. Vlt.                 

c/ z Jičína

7/ Svatební obřad rodičů básníka se konal roku 1895: 

a/ v kralupském kostele Nanebevzetí panny Marie a sv. Václava

b/ v malém kostelíku sv. Jakuba Většího v Minicích

c/ v Praze v kostele sv. Rocha u Olšanských hřbitovů

Na město padaly vločky sazí

a do ulic vstoupil dým

podobný podzimní mlze,

ale ozbrojený po zuby.

Dodnes mi tam však rozkvetou

i na ostnatém drátě

šípkové růže.

Stačí jen chvilku postát

a tiše povzdechnout.            

Kralupy nejsou krásné město…ze sbírky Býti básníkem

Pravidla soutěže: soutěž je určena široké veřejnosti, bez rozdílu věku a vzdělání. Soutěžní otázky budou zveřejňovány v 5 částech, které vždy najdete otištěné ve Zpravodaji  od měsíce února až po měsíc červen, na našich webových stránkách a FB. Potom všech 5 vyplněných částí otázek a úkolů zašlete najednou poštou na adresu Městské muzeum v Kralupech n. Vlt., Vrchlického 590, Kralupy n. Vlt. 278 01; heslo „Soutěž JS“. Lze zaslat i emailovou poštou na adresu kralupského muzea. Také lze vhodit osobně do poštovní schránky u vchodu do muzea, nebo osobně předat zaměstnancům muzea. Záleží na Vás, kterou z cest si vyberete.

Vzhledem k oznámení výsledků těm nejúspěšnějším, připište k odpovědím Vaše jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, telefon a případně emailový kontakt. Všechny tyto údaje použijeme pouze pro vyhodnocení a oznámení výsledků soutěže a pro pozvání těch nejlepších na slavnostní předání cen.

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci Festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy v druhé polovině září r. 2021. Na nejlepší účastníky soutěže čekají zajímavé ceny. Více informací uvedeme až nastane ten pravý čas.