Soutěž Jaroslav Seifert a jeho výročí – správné odpovědi.

Milí příznivci našeho muzea a básníka Jaroslava Seiferta. Naše soutěž je u konce a  my Vám přinášíme klíč ke správným odpovědím za celé měsíce soutěže.

7 odpovědí na měsíc únor:

1/ b být pohřben s rodinou na hřbitově v Kralupech n. Vlt.

2/ b NC 1984

3/ Jaroslav Heyrovský NC – obor chemie, 1957

4/ b tři smuteční obřady

5/ básník Jan Skácel

6/ disident Václav Havel (bývalý prezident od r. 1989)

7/ Jana Seifertová-Plichtová, dcera básníka

7 odpovědí na měsíc březen:

1/ Při náletu 1945 NEBYL básník přítomen

2/ „Na jeho podlahu snášeli mrtvé,/ katolíky, evangelíky i bez vyznání,

    a chrám je všechny přijímal,/ pod vlídnou střechu.“  (ze sbírky Býti básníkem)

3/ b 7 básní

4/ c dědeček Antonín Boruta

5/ a básník měl mladší sestru Blaženu

6/ c manželka básníka pocházela z Jičína

7/ b svatební obřad rodičů básníka – v malém kostelíku sv. Jakuba  Většího v Minicích

7 odpovědí na měsíc duben:

1/ a v Kralupech žila maminka JS a její rodiče

2/ c Lobeček

3/ MOTÝLI

4/ b červené víno

5/ a syn básníka Jaroslav se věnoval přírodním vědám

6/ c Maminka

7/ b VŠECKY KRÁSY SVĚTA

7 odpovědí na měsíc květen:

1/ a NC za literaturu

2/ a JS byl nominován na NC k 80-tinám

3/ b pro čtení dětem – Koulelo se koulelo

4/ c NC převzali pro otce dcera Jana v doprovodu bratra Jaroslava

5/ a, b, c

6/ b ….jakmile měl JS první verš, bylo vše na dobré cestě

7/ b kdo budil děti básníka každé ráno – tatínek JS

7 odpovědí na červen:

1/ b zahradní růže

2/ Váš vlastní názor

3/ b budoucí básník nedokončil gymnázium maturitou

4/ a Je pravda, že Městské muzeum v Kralupech n. Vlt. má jako JEDINÉ v ČR stálou výstavní síň JS.

5/ b konvalinka

6/ c básnická sbírka Na vlnách TSF

7/ b fotografie zachycuje děti básníka Janu a Jaroslava

Děkujeme Všem, kteří se soutěže zúčastnili!!!

Vaši muzejníci.