Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

 

 

 

Celoroční projekty pro ZŠ a SŠ 

 

1/ „POJĎTE S NÁMI DO PRAVĚKU“ – 3. až 9. třída ZŠ, hlavně 6. třída ZŠ; 1. – 4. ročník SŠ

 

Ukázka fotografií z projektu "Pojďte s námi do pravěku"

 

 

2/ „TAJEMNÁ HISTORIE“ – od 1. třídy – až po 9. třídu ZŠ, SŠ – máme 3 varianty PL,

2 lektorky pracují s žáky dle věku i zaměření. 

  1. část historicko-badatelská s PL zaměřená na Kralupsko a okolí, psaní na břidlicových destičkách
  2. část hravá – pexesa, puzzle, historické stavebnice, „poznávačky“ panenky aj. 

 

3/ „SEIFERTOVA POEZIE HROU“ – vhodné pro žáky 1. stupně, ale i 2. st. ZŠ; také pro SŠ, SOŠ a gymnázia - hlavně 3. a 4. ročníky; = univerzální opakování k maturitě.

 

4/ „VOLBA POVOLÁNÍ – JAK SE STÁT MUZEJNÍKEM“ – vhodné pro žáky 8. – 9. ročníků ZŠ a maturanty středních škol. 

UPOZORNĚNÍ PRO PEDAGOGY: 

Skupiny, prosíme, objednávat telefonicky (315 723 035) nebo osobně. 

Vstupné na projekty: 40,-Kč (průvodce + dílnička + materiál, nebo PL) 

Vstupné na „Seifertovu poezii hrou“: 50,-Kč (průvodce + PL + brožura o básníkovi) 

Doporučujeme s sebou pro žáky: obuv na přezutí; svačinu + pití (u mladšího žactva), drobné kapesné – možnost zakoupení malých dárečků, pohledů aj.

 

 

Stálé výstavy

 

1/ "Historie" 

Zaměřená na významné mezníky v dějinách Kralup a okolí. Určeno všem, kteří se chtějí dozvědět zajímavé a mnohdy již  zapomenuté informace. (Vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ, víceletá i čtyřletá gymnázia a všechny typy středních škol a učilišť.) Dne 29. prosince 2009 byla slavnostně otevřena nová expozice Historie.

2/ „Archeologie“ 

Poměrně nová expozice z roku 2004 zachycující stopy přítomnosti lidí na Kralupsku v celém období pravěku. Expozice je doplněna obrázkovými archy a kresebnými rekonstrukcemi v podobě počítačové prezentace.

3/ „Pamětní síň Jaroslava Seiferta“

Expozice je věnována společenskému, rodinnému životu a literárnímu dílu básníka i jeho blízkému vztahu k městu Kralupy. V roce 2008 byla slavnostně otevřena v nové podobě s využitím moderní techniky včetně dotykové obrazovky.

4/ "Síň Georga Karse" 

Malá expozice věnovaná velkému malíři přelomu 19. a 20. stol., kralupskému rodáku, jehož díla jsou v současné době velmi ceněna a stále objevována po celé Evropě. (Vhodné pro hodiny výtvarné výchovy i vlastivědy, historie – jak pro ZŠ i SŠ a semináře.)

POZN.: Prohlídka expozice s průvodcem je za příplatek 10,- Kč k základnímu vstupnému na osobu, tedy 30,- Kč na žáka (v případě školních projektů je průvodce zahrnut ve stanovené ceně).

(Podrobněji viz "Stálé expozice")

 

 

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde