Předmět měsíce „Madona na obláčku“

Madona na obláčku

Dřevěná soška – reliéf přibližně trojúhelníkového tvaru znázorňující Pannu Marii s Ježíškem. Z obláčků v dolní části vystupuje vrchní polovina těla Panny Marie  chovající Ježíška.

Předlohou tohoto uměleckého dílka byla slavná a uctívaná kopie obrazu Madona s Ježíškem (obr.2), dle originálu obrazu od Lucase Cranacha st. (1492-1553) (obr..3.) Tato kopie obrazu byla předmětem uctívání ve městě Pasově, kde vzniklo během let rozsáhlé poutní místo. Prosebné pouti se zde konaly již za třicetileté války, ale nejvíce pak v době obležení Vídně tureckými vojsky v r. 1683. Poté co křesťanská vojska s bojovým heslem „Maria hilf!“zvítězila, ustanovil papež Inocenc XI. slavení svátku Jména Panny Marie (Festum Nominis beatae Mariae Virginis). Oslava tohoto svátku připadá na den tohoto slavného vítězství – 12. září. Mariánskému obrazu se kromě názvu Panna Maria pasovská dostalo ještě označení Panna Maria pomocná. Poděkování za záchranu i prosby k Panně Marii Pomocné byly podnětem k zakládání řady kostelů, kaplí a poutních míst po celé Evropě včetně českých zemí. Nejznámější je chrám Maria Hilf ve Vídni. S mariánskou úctou souvisela i výroba četných devoncionálních předmětů jako byly sošky, kropenky, medaile, grafiky a svaté obrázky.

Jedním z těchto předmětů je i soška v našem muzeu. Muzeum ji získalo darem o emeritního kralupského děkana P. Dušana Řezaniny, který ji patrně získal ve svém předchozím působišti v západních Čechách. V muzeu soška prošla procesem restaurování, které jí navrátilo, zejména co se týče barevnosti, původní vzhled.

Madona na obláčku
Madona na obláčku – dřevěná soška

 

Kopie obrazu
Kopie obrazu Madona s Ježíškem od Lucase Cranacha st.

 

Madona s Ježíškem od Lucase Cranacha st.
Madona s Ježíškem od Lucase Cranacha st.