„NEBOJTE SE UMĚNÍ“ – doprovodný program k výstavě obrazů malíře Otakara Čemuse.

Začátkem roku jsme pro Vás připravili výstavu obrazů ak.malíře Otakara Čemuse pod názvem „RETROSPETIVA“.

V průběhu výstavy bychom rádi pozvali žáky, studenty i pedagogický doprovod. Především pak pedagožky, které vyučují VÝTVARNOU VÝCHOVU, společenské vědy s kulturou.

Co Vás čeká?

Zajímavý dvouhodinový program pod názvem „NEBOJTE SE UMĚNÍ“ s tématikou inspirovanou obrazy akad. malíře Otakara Čemuse (program bude uzpůsoben 2 vyučovacím hodinám).

Několik otázek, které vás programem budou provázet

Seznámení s malířem – „Střípky že života a tvorby malíře O. Čemuse“.

Umíte se správně dívat na obrazy?

Najděte několik témat, která malíř maloval.

Jaké téma obrazu/obrazů se Vám nejvíce líbí?

Vyberte si 1 obraz a namalujte ho podle Vaší fantazie, představ i barev.

Potřeby zajistíme: papírový karton, čtvrtky, tempery, štětce, tužky, pastelky, voskovky….

Vstupné na žáka 30,-Kč; pedagogický doprovod zdarma.

Termíny – vyberte si:

Vždy úterý až pátek od 24. 1. do 10.2.; od 20.2. do 10.3. 2023;

Čas od 9.00 do 12.00; odpoledne od 13.00 do 15.00 dle dohody s pedagogem

Prosíme o rezervaci na tel.č..: 315 723 035 nebo e-mailem: iveta.bendikova@muzeumkralupy.cz

Těšíme se na Vás!!!