Návštěva školních dětí na výstavě „Fenomén igráček“