Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Vrchlického 590, 278 01 Kralupy nad Vltavou

 

telefon (fax): +420 315 723 035

IČO: 42739543

e-mail: info@muzeumkralupy.cz

 


 

 

PaedDr. Jan Racek

ředitel muzea

e-mail: jan.racek@muzeumkralupy.cz 

 

 

Mgr. Iveta Bendíková

zástupkyně ředitele, muzejní pedagog

e-mail: iveta.bendikova@muzeumkralupy.cz

 

 

Iveta Saurová

účetní, aranžérka

e-mail: iveta.saurova@muzeumkralupy.cz

 

 

Ing. Jitka Lísková

kurátorka

e-mail: jitka.liskova@muzeumkralupy.cz

 

 

Michaela Pechačová

knihovnice

e-mail: michaela.pechacova@muzeumkralupy.cz

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Povinně zveřejňované informace

 

1)     Způsob založení subjektu = zřizovací listina z 1.12. 1994. Důvod je uveden tamtéž,                       především jde o shromažďování předmětů hmotné povahy ve vztahu k historii města a                   regionu.

2)     Organizační struktura = ředitel – správce depozitáře (zástupce ředitele) – zaměstnanci.

3)     Příslušné informace lze získat a žádost o ně lze podat v kanceláři muzea. Na vyřízení                   žádosti má subjekt lhůtu 15 dní.

4)     Důležité předpisy k jednání a rozhodování subjektu = zřizovací listina, zákon 122/2000 o               ochraně sbírek muzejní povahy, zákoník práce, zákon o účetnictví /v aktuálním znění/

 

V roce 2017 městské muzeum neřešilo žádnou žádost o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/99 Sb.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  GDPR:

 

Ke kulturním akcím pořádaným pro veřejnost 

Organizace (správce): Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Se sídlem: Vrchlického 590, Kralupy nad Vltavou

IČ: 42739543

tel: 315 723035

e-mail: info@muzeumkralupy.cz

www: muzeumkralupy.cz

(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

ÚČASTÍ NA TÉTO AKCI POŘÁDANÉ SPRÁVCEM BERU NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍM S TÍM, ŽE Z AKCE MOHOU BÝT POŘIZOVÁNY FOTOGRAFIE.

Správce zpracovává osobní údaje (fotografie) za účelem archivace, uveřejnění v obecním zpravodaji, na webových stránkách organizace, nebo v Mělnickém deníku. K fotografii mohou být zároveň přiřazovány údaje jako jméno a příjmení dotčených osob apod.

Máte právo odmítnout udělit souhlas s fotografováním a právo následně souhlas odvolat. Pro případ následného odvolání souhlasu tak můžete učinit prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

certifikát

 

 

 

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain