Střípky z doby adventní IV.

DÁRKY – Dávat dárky je radost, ale někdy i starost. Jinak tomu není o Vánocích. Štědrý večer byl štědrý v jiném významu, než jej vnímáme dnes. Byl štědrý darem pro křesťany největším, narozením Spasitele. Byl štědrý vzájemnou úctou a láskou i bohatě prostřeným stolem v kontrastu s předchozím půstem. Dárečky pro potěšení dětí bývaly velice skromné. Perník, kominíček ze sušených švestek, soustružený husárek, kousek cukrové homole zabalený v pestrém klůcku. Ještě v polovině 20. stol. bývaly dárky praktické, knížka udělala radost dětem vždy. Kupované hračky se našly pod stromkem velmi výjimečně a nikdy jich nebylo tolik jako v současnosti…. Dospělí si dárky většinou nedávali. Ale obdarovávali hospodářské zvířectvo kouskem vánočky s medem, zbytky od večeře donesli studni a ovocným stromům. Dárek dostali všichni užiteční, ale také škůdci, dle pověry aby neškodili v hospodářství. Mnohé vánoční rituály najdete v Erbenově Kytici v básni Štědrý den.

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ (25.12.) – patřil zcela rodině s nejbližšími příbuznými. Odehrával se ještě v důstojné vánoční náladě oslav narození Ježíše

.ŠTĚPÁN – KOLEDA (26.12.) Svátek Štěpána patrona koní , byl dnem výroční výplaty čeládce a dočasného či úplného ukončení služby. Nálada štěpánské koledy ve srovnání s celým časem adventním byla veselá až bujará. Pro chasu nastala doba volnosti a nevázaného veselí.

NĚKOLIK PRANOSTIK NA KONEC…24. prosinec – Když Kateřina po ledě chodívá, Eva potom blátem oplývá. – Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky. – Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hodně vína…..

25. prosinec – Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem. – Když vítr o Vánocích věje, je v hojnost velká naděje. – Jsou-li vrby o Vánocích plny rampouchů, bývají o Velikonocích plny kočiček. – Když čas před Vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci….

26.prosinec – Chodí-li Kateřina po ledě, sv. Štěpán po blátě. – Svítí-li na den sv. Štěpána slunce,bude drahé ovoce. – Když sv. Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro na to…

(Čerpáno z knih D. Šotnerové, Lidové tradice a hry; K. Skopová, Hody půsty masopusty….archiv Městského muzea v Kralupech n. Vlt.)

IV..advent