Střípky z doby adventní II.

AMBROŽ (7.12.) v tento den pobíhal po vesnici kolem kostela po mši podivuhodný muž AMBROŽ. Měl bílé roucho, přes obličej roušku z řídkého plátna a na hlavě vysokou černou špičatou čepici. Honil zlobivé kluky a vyplácel je březovou metlou, ale v kapsáři měl i nějaké pamlsky pro ty hodnější děti.

STROMEK – v Čechách se zdobení vánočního stromečku ujalo velmi pozdě, všeobecně bylo přijato až v poslední čtvrtině 19. stol. Zvyk zdobení vánočního stromku k nám zřejmě přinesl ředitel Stavovského divadla Karel Liebich, který ve své vile předvedl přátelům zcela nový zvyk, který viděl v Bavorsku – nechal ozdobit jedli…a přátelé vyprávěli o krásném zvyku, až se tento zvyk přenesl do městských domácností. Na venkově lidé zdobili stromek daleko později. Stromek nestavěli lidé k oknu jako ve městech, ale věšeli ho nad stůl buď za špičku, nebo opačně za kmen. Zdobili jej perníčky, domácím cukrovím, jablky, zlacenými ořechy, ozdobami z papíru, svazečky klásků, sv. obrázky aj. V našich severních oblastech sklárny zhotovovaly ozdoby z foukacích perel, skleněných vláken a stále oblíbenými skleněnými barevnými baňkami.Hezký den všem.-)