Střípky z doby adventní I.

Křesťanský advent začíná koncem listopadu, většinou nedělí po sv. Kateřině. Příchod, latinsky „adventus“, vyjadřuje očekávání příchodu Spasitele, narození Ježíše Krista. Celé toto období má člověk žít v odříkání, ztišení, rozjímání a očistě duše i těla uvnitř. K tomu slouží čtyřtýdenní půst, předcházející vánočnímu, novoročnímu a pak i masopustnímu hodování. Než k tomu dojde, je třeba si tu dlouhou dobu něčím zpříjemnit. Mnoho dní/svátků z této doby je proto spojeno s nejrůznějšími kratochvílemi. Postupně si je představíme.

Ondřej (30.11.) Sv. Ondřej byl mocný ochránce před zlými mocnostmi a zároveň patronem zamilovaných snoubenců. Ten den býval zasvěcen věštbám a hádání: Kdy bude svatba, kdo bude ženich atd. využívalo se věštění, které přešlo nejvíce na Štědrý den. Např. lití olova je všeobecně známé, jako třesení plotem nebo bezem a poslouchání, odkud se ozve pes.

Barbora (4.12.) Svátkem sv. Barbory začíná celý sled adventních obchůzek. Všechny tyto postavy měly dvojí roli, trestat i obdarovat podle zásluh. I něžné Barborky, bíle oblečené dívky s vlasy rozčesanými jako závoj přes obličej, na hlavě nesoucí zelený věneček (jako symbol panenství), nosily v jedné ruce košík s pamlsky a ve druhé březovou metličku. Chodily v předvečer svého svátku a tlumeným hlasem nabádaly děti „modli se, modli se“, z čehož se časem zkomolením stalo ono známé „mulisi“…Zvyk třešňových ratolestí, které by měly vykvést dívce na Štědrý den, je velmi starý a magický. Vdavek chtivá dívka musela jít za úsvitu do sadu utrhnout tři snítky višně nebo třešně, mlčky je donést domů a přitom se neohlédnout. Větvičky dát do vody a denně je zalévat vodou ohřátou ve vlastních ústech. Pokud větvičky rozkvetly, mohla se dívka těšit, že příští Vánoce už bude „pod čepcem“.

Mikuláš (6. 12.) Legenda o štědrém biskupu Mikuláši je známa po celém světě. U nás chodí Mikuláš navštěvovat děti v předvečer svého svátku (5.12.). Majestátní vysoký muž s bílým plnovousem opírající se o pozlacenou berlu, hlavu pokrytou vysokou biskupskou mitrou, na ornátu velký kříž. Mikuláše provází bělostný anděl a několik rozpustilých chlupatých čertů,chřestících řetězy a vyzvánějících plechovými kravskými zvonci. Mikulášská obchůzka je dosud živou tradicí, i když s různými obměnami. Vždycky však čert trestá hříšníky, anděl jeho skutky mírní a Mikuláš nakonec všechny podělí drobným dárkem.

Adventní čas