Soutěž Jaroslav Seifert a jeho výročí – otázky duben

1/ Kdo žil v Kralupech ze Seifertovy rodiny:

 1. maminka JS a její rodiče
 2. tatínek JS a jeho rodiče
 3. nikdo z rodiny                                                                                                    

2/ V jaké části Kralup se nachází mezi stromy pomník básníkovi J. Seifertovi?

 1. Minice
 2. Kralupy
 3. Lobeček.

3/ Motýly znám i každou kytku. Hle, právě sedl na římse žluťásek! Kdepak mám svou síťku? Však nesmím ven a učím se.

Jedno z podtržených podstatných jmen je názvem celé Seifertovy básně s 8 slokami ze sbírky Maminka. Které podstatné jméno to je?

4/ Za básníkem chodili na Břevnov přátelé a známí často s lahvičkou lahodného vína. Podaří se Vám uhádnout zda oblíbené víno JS bylo a) BÍLÉ nebo b) ČERVENÉ?

5/ Syn básníka JAROSLAV se celý život odborně věnoval:

 1. přírodním vědám
 2. vývoji rozhlasu a televize
 3. hudebním vědám

6/ Za kterou sbírku získal JS státní ocenění:

 1. Město v slzách
 2. Píseň o Viktorce
 3. Maminka

7/ Prozaická kniha vzpomínek JS má název:

a) Všechna krása země

b) Všecky krásy světa c) Všechna krása vesmíru

Pravidla soutěže: soutěž je určena široké veřejnosti, bez rozdílu věku a vzdělání. Soutěžní otázky budou zveřejňovány v 5 částech, které vždy najdete otištěné ve Zpravodaji  od měsíce února až po měsíc červen, na našich webových stránkách a FB. Potom všech 5 vyplněných částí otázek a úkolů zašlete najednou poštou na adresu Městské muzeum v Kralupech n. Vlt., Vrchlického 590, Kralupy n. Vlt. 278 01; heslo „Soutěž JS“. Lze zaslat i emailovou poštou na adresu kralupského muzea. Také lze vhodit osobně do poštovní schránky u vchodu do muzea, nebo osobně předat zaměstnancům muzea. Záleží na Vás, kterou z cest si vyberete.

Vzhledem k oznámení výsledků těm nejúspěšnějším, připište k odpovědím Vaše jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, telefon a případně emailový kontakt. Všechny tyto údaje použijeme pouze pro vyhodnocení a oznámení výsledků soutěže a pro pozvání těch nejlepších na slavnostní předání cen.

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci Festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy v druhé polovině září r. 2021. Na nejlepší účastníky soutěže čekají zajímavé ceny. Více informací uvedeme až nastane ten pravý čas.