Předměty z „Výstavy pro potěšení…aneb co jste ještě v muzeu neviděli“

Milí návštěvníci, začíná seznamování s předměty, obrazy,…….., které jsme pro Vás vybrali na výstavu „Výstava pro potěšení…aneb co jste ještě v muzeu neviděli“.

Dnes obraz od malíře:

Vladimír Pecháček –Kostel

Autorem obrazu je malíř a grafik Vladimír Pecháček (1909-1969), umělec, jehož jméno není příliš známé, ale jehož životní pouť byla nadmíru pestrá.

Jeho matka pocházela z maďarského aristokratického rodu, otec ze zámožnější plzeňské rodiny. Pecháček byl ale přesvědčen, že jeho otcem je kníže Schwarzenberg, a tak později označoval svá výtvarná díla jménem Wladimír Maria Anna Schwarzenberg a červenou pečetí s erbem a datem svého narození. V mládí začal studovat bohosloví, které vyměnil za působení u kočovné divadelní společností. Poněkud se usadil, když se vyučil obchodníkem, oženil se a provozoval drogistický obchod v Duchově. Zde začal malovat olejomalby s náměty Duchcova a Českého středohoří.Výtvarnému umění se začal vážně věnovat v roce 1936, kdy započal studium na Akademii výtvarných umění v Praze. Po uzavření českých vysokých škol byl sice přijat do mistrovské školy Franze Klemmera v Mnichově, ale ke studiu nedala souhlas Kancelář říšského protektora. Po válce dokončil akademická studia v grafické speciálce u Vladimíra Silovského. Během války se zabýval tvorbou rozměrných obrazů s duchovní tématikou, z jejichž reprodukcí vydal v letech 1940 a 1943 vlastním nákladem čtyři alba cyklů: Věřím v Boha, Sedm darů Ducha svatého, Křížová cesta, Hříchy a ctnosti. Kromě náboženské tématiky se ve své tvorbě věnoval krajinomalbě.

Ateliér měl v Přerově nad Labem, zde vytvořil na místním zámku také „Pecháčkovu galerii“. Pobýval také v Roztokách u Prahy, Louňovicích pod Blaníkem a v Praze. Zahynul tragicky pod koly auta. Pochován je na vyšehradském hřbitově. Pecháčkova sestra Milada věnovala část bratrovy pozůstalosti Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou.

Městské muzeum v Kralupech tím získalo do svých sbírek soubor grafiky a nezarámovaných, částečně poškozených olejomaleb. Olejomalby byly péčí muzea zrestaurovány. Část z nich byla umístěna do rámů a tím připravena k vystavování. V roce 2013 zapůjčilo Městské muzeum v Kralupech kolekci olejů a grafik na výstavu do Pecháčkových rodných Přeštic.

Zde uvedený Pecháčkův obraz barokního kostela bohužel nenese ani určení místa, ani datování. Pokud byste místo, kde se kostel nachází, určili, byl by to pro nás významný poznatek!

Obraz Vladimír Pecháček