Soutěž Jaroslav Seifert a jeho výročí – otázky na únor.

10. ledna 1986 dotlouklo básníkovo srdce; 21. ledna se konaly smuteční obřady držitele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta na několika místech.

1/ Jaké bylo jedno z posledních přání básníka: a/ být pohřben v Praze na Vyšehradě; b/ být pohřben s rodinou na hřbitově v Kralupech n. Vlt.; c/ neměl konkrétní přání

2/ V kterém roce získal Jaroslav  Seifert Nobelovu cenu za literaturu?  a/ 1981; b/ 1984; c/ 1985

3/ V naší historii máme dva držitele Nobelovy ceny, oba jsou Jaroslavové. Víte, kdo je ten první Jaroslav, který získal NC a v jakém oboru? Doplňte příjmení, obor oceněného a rok udělení

4/ 21. leden roku 1986 byl dnem, kdy se uskutečnily smuteční obřady věnované zesnulému básníkovi  J. Seifertovi. Víte, kolik těch obřadů vlastně bylo: a/ 2;  b/ 3;  c/ 4

5/ Jeden ze smutečních obřadů se konal také na kralupském hřbitově. Který básník (přítel JS) měl u hrobu smuteční řeč? Poznáte jej na fotografiích podle bílého hyacintu a veršů v Pamětní síni  v kralupském muzeu (pozn. Až nám bude dovoleno expozice otevřít).

6/ Napište, komu bývalá STB nedovolila vstup na kralupský hřbitov – poklonit se památce básníka a položit květinu 21.1. 1986?: ………………………………………

7/ Každoročně v září se v Kralupech koná dvoudenní Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Napište jméno vzácné osoby, která se téměř pravidelně tohoto svátku poezie zúčastňuje a vstřícně spolupracuje s naším muzeem: ……………………………………….

Pravidla soutěže: soutěž je určena široké veřejnosti, bez rozdílu věku a vzdělání. Soutěžní otázky budou zveřejňovány v 5 částech, které vždy najdete otištěné ve Zpravodaji  od měsíce února až po měsíc červen, na našich webových stránkách a FB. Potom všech 5 vyplněných částí otázek a úkolů zašlete najednou poštou na adresu Městské muzeum v Kralupech n. Vlt., Vrchlického 590, Kralupy n. Vlt. 278 01; heslo „Soutěž JS“. Lze zaslat i emailovou poštou na adresu kralupského muzea. Také lze vhodit osobně do poštovní schránky u vchodu do muzea, nebo osobně předat zaměstnancům muzea. Záleží na Vás, kterou z cest si vyberete.

Vzhledem k oznámení výsledků těm nejúspěšnějším, připište k odpovědím Vaše jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, telefon a případně emailový kontakt. Všechny tyto údaje použijeme pouze pro vyhodnocení a oznámení výsledků soutěže a pro pozvání těch nejlepších na slavnostní předání cen.

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci Festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy v druhé polovině září r. 2021. Na nejlepší účastníky soutěže čekají zajímavé ceny. Více informací uvedeme až nastane ten pravý čas.