Josef Holub 15.11. 1870 – 22.8. 1957

Josef Holub se narodil 15. listopadu 1870 ve Slaném.

Nadaný Josef v letech 1881 – 1885 studoval na slánském gymnáziu. Už tehdy slušně hrál na housle a dobře kreslil. Pro otcovy finanční těžkosti byl Josef nucen po polovině studií gymnázium opustit a  začal se připravovat na praktický život. Volba padla, snad v souvislosti s Josefovou zálibou v kreslení, na malíře pokojů. Po vyučení Holub nastoupil roku 1887 jako malíř pokojů k pražské firmě Duchoslav.

     Vtom však do života mladého umělce vstoupila náhoda, slavný Jindřich Mošna neváhal po zhlédnutí prací mladého umělce napsat doporučující list Juliovi Mařákovi, profesoru krajinářské školy na pražské výtvarné akademii. Na podzim roku 1889 posoudil Mařák Holubovy práce a rovnou malíře zařadil do již probíhajícího prvního ročníku po bok např. Bohuslava Dvořáka, Františka Kavána.

     Josef Holub dosáhl v době studií velkých úspěchů – několik stipendijních ocenění. V r. 1896 se Holubovi ještě podařilo získat Hlávkovo stipendium 500 zlatých za umělecký projev (obraz „Na hrázi“), určené k zahraniční cestě. Jako mnoho mladých malířů té doby odjíždí Josef Holub do Černé Hory /země na Balkáně/.  Po návratu se mu nepodařilo navázat na předchozí domácí úspěchy.

     Po sňatku s Boženou Jirasovou z Libčic v r.1899 natrvalo opouští Prahu. Mladí manželé se usadili v Kralupech n. Vlt., kde Holub musel pro obživu své početné rodiny (4 dcery) provozovat fotografickou živnost, vyučovat hře na housle, působit jako písař u soudu a na berním úřadě, ba dokonce vážit na cukrovarské váze.

     Soustavněji tvořit začíná až po r. 1920, kdy ministerstvo školství kupuje kolekci jeho obrazů, čímž byl vytvořen hmotný základ pro další práci. Většina obrazů v soukromých a veřejných sbírkách je právě z 20. a 30. let, případně z období mladšího. Tematicky se zaměřoval na krajinu v Kralupech a v nejbližším okolí. Josef Holub nebyl jen vnímavým výtvarným umělcem, účastnil se rovněž místního bohatého kulturního života.

     Sklonek života prožil malíř u dcery Evy v Kvasinách, kam se přestěhoval v roce 1952, po smrti své manželky. Josef Holub zemřel 22. srpna 1957, je pochován na kralupském hřbitově.

     Josef Holub byl bytostným krajinářem. Velký vliv na jeho umělecký vývoj měla léta prožitá na akademii, v Mařákově ateliéru. Zůstal tak pro své současníky i pro nás kultivovaným a srozumitelným tvůrcem, který ve svých dílech navždy uchoval dávno zmizelou poetiku krajiny malého venkovského města v prvních desetiletích dnes již minulého století.

Josef  Holub – chronologie

15.11. 1870 – narozen ve Slaném jako třetí dítě Františka Holuba

do 1881 – obecná škola Kováry

1881 – gymnázium Slaný

1885 – předčasné ukončení studií, finanční problémy rodiny

1885 – počátek učení malířem pokojů, firma Havlín Mělník

1887 – nástup jako malíř pokojů k pražské firmě Duchoslav

1889 – nástup do prvního ročníku akademie do ateliéru J. Mařáka

1891 – vystavuje na Jubilejní výstavě

1894 – první plenér Mařákovců na Okoři

1894 – absolutorium výtvarné akademie

1896 – zisk Hlávkova stipendia 500 zl. na studijní cestu

1896 – odjezd na studijní cestu do Černé Hory

1899 – úmrtí Julia Mařáka

1899 – sňatek s Boženou Jirasovou z Libčic

1899 – trvalé usazení v Kralupech

1900-1905 – postupné narození čtyř dcer (Antonie, Běla, Eva, Hana)

1901 – plenér ve Volyni u Strakonic

1903 – první samostatná výstava

1909 – plenér u Antonína Slavíčka v Orlických horách a u Bohuslava Dvořáka v okolí Třemošnice

1920 – ministerstvo školství kupuje soubor Holubových obrazů

1927 – zisk domku v Podháji

1930 – jmenován čestným občanem Kralup

1952 – úmrtí manželky a odjezd k dceři Evě do Kvasin

1957 – úmrtí (22.8.)

Josef Holub
Josef Holub
Josef Holub
Josef Holub
Josef Holub
Josef Holub
Josef Holub
Josef Holub

Zde můžete shlédnou komentovanou prohlídku výstavy obrazů Josefa Holuba. Výstavou Vás provede pan ředitel Jan Racek.