Obrazy se zimní tématikou IV.

Ladislav Čepelák (1924-2000)

Narodil se ve Veltrusích, kde prožil své dětství a mládí. V letech 1945-1950 studoval na AVU v Praze, kde pak dále působil jako pedagog v oboru grafiky. Náměty pro svá díla  čerpal z přírody středočeské  krajiny. Převážnou část své tvorby soustředil do tematických souborů leptů a akvatint (např. Veltruský park, Stromy, Hnízda, Pavučiny, Pole a dalších).  Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Ve sbírce Městského muzea v Kralupech je shromážděn poměrně početný soubor grafik zahrnující cyklus Veltruský park, Stromy, Oblohy–Tání, Hnízda a další díla mimo cykly.

V ukázce

Dvě akvatinty z počátku 60. let 20. století s tématikou tajícího sněhu na polích

Ladislav Čepelák - grafika