Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Ke slavné minulosti Kralup

 

V posledních několika letech jsme přesvědčováni novými a novými objevy jistého místního rodáka o slavné minulosti Kralup v dobách minimálně 7. - 10. století. V podtextu těchto objevů tuším já a moji spolupracovníci určité výtky k naší odborné práci ve smyslu snad úmyslného zatajování těchto vynikajících událostí. Cítím proto potřebu se k této záležitosti vyjádřit.

Jako člověk pohybující se 25 let v oblasti historie jako vědy a znalý staré i nové odborné literatury mohu s čistým svědomím prohlásit, že k žádnému zatajování nedocházelo a nedochází, není totiž co zatajovat. Prameny mohou být písemné nebo hmotné povahy. Nic z těch dosud mi známých přesvědčivě nevypovídá o dřívějším velkém významu Kralup.

Všechny závěry tohoto „badatele“ jsou totiž krásně znějící hypotézy, avšak stojící na hliněných nohou. Ve svém studiu vychází převážně ze starých map a pozorování v terénu, což samo o sobě nestačí. Je třeba tyto poznatky konfrontovat a korigovat s prameny a s literaturou, což nečiní, protože jinak by musel své závěry velmi upravit. Uvedená literatura sice hovoří např. o všech vpádech Franků na území Čech i o dalších z toho vzešlých událostech, nikde se však neobjevuje ani jediná zmínka o Kralupech v souvislosti s nimi, ani jinak. Pokud by Kralupy v této době měly význam připisovaný jim tímto pánem, jistě by se to projevilo v písemných pramenech a jistě by zdejší osídlení bylo souvislejší a časnější než z počátku 13. století. K významným vojenským místům se vázalo i husté osídlení „civilní“ a často i stavby církevní. Nic takového ani historiografie, ani archeologie pro toto území nezjistila.

Pokud jde o staré cesty na území Kralup, pak lze seriózně říci, že většina z těchto cest je až z období středověku, kdy dochází k rozšiřování osídlení i v naší oblasti. Tomu odpovídá i potřeba spojení jednotlivých vesnic. Dálkových cest nebylo v té době mnoho, protože bylo nákladné jejich budování i údržba. Jedna taková skutečně přes dnešní Kralupy vedla (Minice, Mikovice), a sice cesta z Prahy do Saska přes hřebeny Krušných hor. Druhá byla situována jen o málo západněji, a to z Prahy přes Slaný a Louny do Norimberka. Víc nic.

Jsem poslední z těch, kdo by si nepřál, aby naše město mělo slavnější minulost, ale na jejím vylepšování tímto způsobem se nemohu podílet.

Jan Racek

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich